Automatický kotol na drevné palivo TSP- Ide o teplovodný kotol sa šamotovou výmurovkou v prevedení jednokomorový či dvojkomorový
- Vybavený automatickým dávkovačom paliva, odlučovačom popolčeka, spalinovým ventilátorom, spalinovým potrubím
- Automatické čistenie výmenníka
- Súčasťou tiež elektrorozvádzač s PLC, možnosť SMS hlásenie porúch či diaľkového sledovanie stavu a prevádzky kotla
- Vhodný pre spaľovanie drevného odpadu do veľkosti 3x3 cm (piliny, hobliny, štiepky, drevotrieska)
- Vlhkosť materiálu štandardne do 40%, pri vyššej vlhkosti a veľkosti paliva je možné konzultovať s našimi technikmi
- Výkonová rada 0,2 - 2,5 MW