Cyklónový odlučovač NZ- Slúži na odlúčenie odsávaného drevného odpadu od vzdušniny
- Vyrobený z oceľového plechu hr. 3-4mm, usadený na oceľovej konštrukcii z profilov, ukončený
výfukovou hlavicou
- Materiál voľne padá do zásobníka paliva, môže byť tiež osadený rotačný podávač
- Nie je vhodný pre odlúčenie prachu
- Veľkosť cyklónu vychádza z presných výpočtov našich technikov podľa skutočných parametrov na
mieste zákazníka