Filtračné zariadenie šnekové PLUS-JET


- Slúži na odlúčenie odsávaného drevného odpadu a prachu od vzdušniny
- Filter je zostavený z oceľového kónického spodného dielu na konštrukciu s vyprázdňovacím
šnekovým dopravníkom a oceľového vrchného dielu
- V hornej časti filtra sú na oceľové koše osadené textilné filtračné hadice
- Regenerácia hadíc prebieha automaticky a za plnej prevádzky odsávania na základe tlakových strát v
hadiciach, a to pomocou nárazov stlačeného vzduchu do priestoru hadíc
- Materiál je vyprázdňovaný cez oceľový rotačný podávač
- Súčasťou elektrorozvádzač pre ovládanie
- Veľkosť filtračného zariadenia vychádza z presných výpočtov našich technikov podľa skutočných
parametrov na mieste zákazníka