Filtračné zariadenie - silofilter FZS- Slúži na odlúčenie odsávaného drevného odpadu a prachu od vzdušniny
- Filter je zostavený z oceľového pozinkovaného rámu
- V hornej časti filtra sú osadené textilné filtračné hadice, vyvesené na rámovej odpruženej
konštrukcii
- Regenerácia hadíc prebieha mechanicky pomocou vibračných motorov a to vždy, keď je
technologická prestávka výroby (cca po 3-4 hodinách)
- Materiál je vyprázdňovaný do zásobníka drevného odpadu a prachu umiestneného pod filtračným
zariadením
- Vhodný pre umiestnenie na akýkoľvek zásobník pilín, pripojenie pomocou oceľovej frémy
- Súčasťou elektrorozvádzač pre ovládanie

- Veľkosť filtračného zariadenia vychádza z presných výpočtov našich technikov podľa skutočných
parametrov na mieste zákazníka, je však vhodný prevažne pre menšie prevádzky