Odlučovač popola ODP- Tvorený plášťom z oceľového plechu s vonkajšou tepelnou izoláciou
- Vnútri umiestnené cyklóny k odlúčeniu popolčeka
- Výpad popolčeka samospádom do popolnice uchytené rýchlospojkami pod odlučovač
- Pri kotloch väčších výkonov (nad 1,5MW) popolček z odlučovača vyprázdnený pomocou závitovky do kontajnera umiestneného na území alebo mimo kotolne