Odsávacia suchá striekacia stena OSSS- Vyrobená kompletne z oceľového pozinkovaného plechu doplnená o nábehové plechy
- Zaisťuje filtráciu TZL (tuhých znečisťujúcich látok) v dvoch stupňoch
- 1 stupeň je zaistený pomocou papierového filtra, 2. stupeň potom pomocou tkaninového filtra
- Osadenie na podlahu alebo do podlahovej záchytky s pochôdznymi roštami
- Široká škála ponúkaných rozmerov umožňuje vyrobenie odsávacie steny v podstate "na mieru&quot