Rozdeľovač paliva MP- Oceľový kruhový rozdeľovač paliva rozdeľuje drevné palivo podľa potreby do jedného alebo viacerých dávkovacích dopravníkov do kotlov
- Slúži tiež ako predzásobenie materiálu pre kotol
- Umožňuje zmiešanie dvoch rôznych materiálov z rôznych zásobníkov (piliny + štiepka a pod)
- Je vybavený čelnou prevodovkou, rozrážacím nožom a strážením hladiny paliva
- Veľkosť je vždy navrhnutá podľa požiadaviek zákazníka