Šnekový dopravník ŠDU- Oceľový dopravník v prevedení otvorenom či uzavretom
- Opatrený prevodovkou a šnekovnicou
- Priemer šnekovnica 160, 250 a 350 mm
- Maximálna dĺžka 8 m, maximálny sklon 45 °
- Vhodný pre dopravu pilín, štiepky, popolčeka či ďalších materiálov podľa konzultácie s našimi technikmi