Veľkoplošná výusť VV- Vyrobená kompletne z oceľového pozinkovaného plechu
- Tvorí výfukovú plochu pre čistý a ohriaty vzduch do lakovne
- Vnútri osadená filtračná tkanina slúžiaca pre dočistenie vzduchu
- Veľkosti vyústení sú v priamej závislosti od množstva odsávaného vzduchu