Rotačný podávač – turniket RP- Oceľový rotačný podávač vybavený závitovkovou prevodovkou
- Vnútorné oceľové lopatky dopĺňa odolná gumová časť, ktorá zamedzuje prašnosti
- Oddeľuje dve nezávislé tlakové prostredia
- Vhodný pre dávkovanie či vyprázdnenie sypkého materiálu zhromaždeného nad úrovňou podávača
- Veľkosti podľa čistého otvoru 400x200 mm, 600x200 mm, 500x300 mm