Mechanické vyprázdňovanie kĺbové MVK


- Tvorené vyprázdňovacou časťou a vyskladňovacím závitovkovým dopravníkom
- Vyprázdňovaciu časť tvorí kruhový oceľový rotor uložený na podlahe zásobníku so sklápacími ramenami, ktorá nahrnú materiál do šnekového dopravníka
- Šikmý oceľový závitovkový dopravník s prevodovkou je vo vnútri sila otvorený, mimo uzavretý, ukončený tvarovkou pre výpad materiálu
- Vhodné do kruhových či štvorcových zásobníkov max. Priemer 7m, pre piliny, hobliny a štiepky
- Možnosť vyprázdňovanie iných materiálov je nutné konzultovať s našimi technikmi
- Ak nie je vyprázdňovanie súčasťou ďalšej našej technológie, obsahuje dodávka tiež elektrorozvádzač pre ovládanie