Oceľové konštrukcie- Výroba zváraných či skrutkovaných oceľových konštrukcií z profilov INP,IPE,HEB,L,I a pod.
- Konštrukcia pod silá, pod filtračné zariadenie, do priemyselných prevádzok
- Ľubovoľné rozmery podľa priania zákazníka
- Sme schopní zabezpečiť na vyžiadanie statický posudok