Zásobník na drevné palivo ZP- Tvorený zosegmentov z oceľových štvorcových pozinkovaných dielov hr. 3mm, strechou z pozinkovaných dielov vystuženú oceľovými profilmi.
- Jednotlivé diely sú spojené skrutkovými spojmi a stavebnicovo na seba nadväzujú, možno teda kedykoľvek zásobník navýšiť či zmenšiť
- Každý oceľový zásobník je štandardne vybavený oceľovým rebríkom, zábradlím, kontrolným otvorom, explóznymi klapkami pre odľahčenie výbuchu a hasiacou hubicou so suchovodom
- Do zásobníka je možné inštalovať čidlá pre indikáciu rôznych hladín materiálu
- Zásobník môže stáť na murovanej či oceľovej konštrukcii, prípadne na betónové podeste (nutné počítať s podsilím)
- Do zásobníkov je možné inštalovať naše mechanické vyprázdňovanie MVŠ, MVH či MVP
- Veľkosti zásobníkov - priemer 3-5m, výška až 8m, objem materiálu až do 160 m3