SKLADOVANIE A VYPRÁZDŇOVANIE- Možnosť komplexného riešenia skladovanie - to znamená doprava materiálu od filtračných zariadení do oceľových síl alebo murovaných zásobníkov, a zároveň vyskladnenie pomocou našich mechanických vyprázdňovaní.
- Materiál uskladnený v zásobníkoch môže byť transportovaný priamo do kotolne ako palivo, alebo môže byť zásobník vyprázdnený napríklad na kamión alebo do briketovacích lisov a podobne.
- Veľkosť zásobníku sme schopní navrhnúť podľa priania zákazníka, alebo sme schopní optimalizovať veľkosť zásobníku napríklad z hľadiska potreby paliva pre kotol.
- Pod zásobníky sme schopní vyrobiť aj oceľové konštrukcie.
- Vyprázdňovanie je možné niekoľkými spôsobmi podľa toho, či ide o silo (vyprázdňovanie MVS, MVH či MVP) alebo o murovaný zásobník umiestnený na zemi osadený posuvnými hrablicami (MVR).
- Pre optimálne riešenie neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov.