Filtračné zariadenie šnekové FZŠ


- Slúži na odlúčenie odsávaného drevného odpadu a prachu od vzdušniny 
- Filter je zostavený z oceľového kónického spodného dielu na konštrukcii s vyprázdňovacím šnekovým dopravníkom a oceľového vrchného dielu 
- V hornej časti filtra sú osadené textilné filtračné hadice, vyvesené na rámovej odpruženej konštrukcii 
- Regenerácia hadíc prebieha mechanicky pomocou vibračných motorov a to vždy, keď je technologická prestávka výroby (cca po 3-4 hodinách) 
- Materiál je vyprázdňovaný cez oceľový rotačný podávač 
- Súčasťou je elektrorozvádzač pre ovládanie 
- Veľkosť filtračného zariadenia vychádza z presných výpočtov našich technikov podľa skutočných parametrov na mieste zákazníka