Filtračné zariadenie vrecové FZV- Slúži na odlúčenie odsávaného drevného odpadu a prachu od vzdušniny
- Filter je zostavený z oceľového pozinkovaného rámu a vstupnej krabice
- V hornej časti filtra sú osadené textilné filtračné hadice, vyvesené na rámovej odpruženej
konštrukcii
- Regenerácia hadíc prebieha mechanicky pomocou vibračných motorov a to vždy, keď je
technologická prestávka výroby (cca po 3-4 hodinách)
- Materiál je vyprázdňovaný do plastových prípadne jutových vymeniteľných vriec, uchytených cez
rýchlospojky
- Vhodný aj pre umiestnenie vnútri výrobnej haly – varianta neoplechovaný
- Súčasťou elektrorozvádzač pre ovládanie
- Veľkosť filtračného zariadenia vychádza z presných výpočtov našich technikov podľa skutočných
parametrov na mieste zákazníka, je však vhodný prevažne pre menšie prevádzky