PRIEMYSELNÉ ODSÁVANIE

- Ponúkame komplexné riešenie priemyselného odsávania nielen v drevárskych prevádzkach v pretlakovom i podtlakovom systéme.

- Odsávaný drevný či iný priemyselný odpad transportujeme od strojov z prevádzky do našich filtračných zariadení (typu FZS či PULS JET), kde odlúčime materiál a prach a prefiltrovaný vzduch sa vracia späť.

- Odsávanie zaisťujú výkonné odsávacie ventilátory radu VSM a VSR. - Pre malé prevádzky sme schopní navrhnúť riešenie pomocou malých "vrecových" filtrov alebo mobilných odsávačiek.

- Vnútorné i vonkajšie potrubné rozvody sú riešené pozinkovaným potrubím, v prípade špeciálnych požiadaviek môže byť potrubie nerezové.

- Ponúkame riešenia aj pre odsávanie CNC strojov na rezanie veľkoplošných formátov a to formou "pojazdných" odsávacích kanálov.

- Zaoberáme sa aj výrobou cyklónových odlučovačov pre hrubé odlúčenie materiálu bez filtrácie.

- Z filtračných zariadení môžeme materiál buď len vyprázdniť, alebo môže byť inštalácia doplnená o transportné potrubie napríklad do zásobníkov paliva.

- Automatická regulácia pomocou elektrických alebo pneumatických šíbrov naviazaných na frekvenčný menič môže byť vhodným doplnením inštalácie a znížením energetickej náročnosti odsávania.