Filtračné zariadenie K JET PULS- Slúži na odlúčenie tuhých znečisťujúcich látok (TZL) od nových či existujúcich kotlov na drevný odpad
- Garantujeme filtráciu splodín TZL do 20mg / m3
- Filter je zostavený z oceľového kónického spodného dielu s vyprázdňovacím šnekovým dopravníkom a oceľového vrchného dielu
- V hornej časti filtra sú na oceľové koše osadené špeciálne filtračné hadice s tepelnou odolnosťou

- Regenerácia hadíc prebieha automaticky na základe tlakových strát v hadiciach, a to pomocou nárazov stlačeného vzduchu do priestoru hadíc
- Optimálne funkciu filtrácia popolčeka zaisťuje špeciálny systém vápnenie povrchu hadíc
- Celý filter je tepelne izolovaný a opláštený pozinkovaným plechom
- Popolček je vyprázdňovaný cez oceľový turniket do kontajnerov alebo odpadových košov
- Súčasťou elektrorozvádzač pre ovládanie