Spalinové potrubie- Vyrábame oceľové potrubie a tvarovky (kruhové potrubie, kolená, odbočky, prechody, atď.) Hrúbky 1,3mm
- Rýchlu a bezproblémovú montáž zabezpečuje jednoduché spojenie tvaroviek pomocou objímok