SPALOVANIE DREVENÉHO PALIVA


- Zabezpečujeme kompletné vybavenie teplovodných kotolní na drevné palivo od 0,2 do 2,5 MW.
- Iné alternatívy vykurovacích médií (para, olej) je možné konzultovať s našimi technikmi.
- Kotly pracujú v automatickom režime vyžadujúcim občasný dozor.
- Garantujeme všetky prísne emisné limity, ktoré vyžaduje aktuálna legislatíva, a to vďaka odlučovačom popolčeka, prípadne doplnenému o filter K-PULS JET.
- Naša firma je schopná zaistiť profesionálne meranie emisií z hľadiska zákona o ovzduší.
- Vybavenie kotolne dodávame ako celok na mieru podľa zadania zákazníka, sme schopní dodať aj niektoré jednotlivé komponenty.
- Súčasťou dodávky môže byť na prianie zákazníka i kotlový okruh, či pripojenie sušiarní dreva a ďalšie kúrenárske práce.